หมวดธุรกิจ ตลาดซื้อขาย รายการสินค้า ทั้งหมด

ข้อมูลบริษัท

บจก. นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี)

 • บจก. นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี)
 • ที่อยู่ : 1 ถนน ปูนซิเมนต์ไทย ตำบล/แขวง บางซื่อ อำเภอ/เขต บางซื่อ จังหวัด กรุงเทพ ประเทศ ไทย 10800
 • โทรศัพท์ : (66) 2586-3930-5
 • แฟกซ์ : (66) 2586-4305, 2586-2285
 • อีเมล์ : mayuraj@scg.co.th
 • เว็บไซต์ : http://www.nawaplastic.com
 • หมวด :Made to order Machinery, Plastic Building, Other Plastic Products

ผลิตและจำหน่าย ท่อและข้อต่อพีวีซี ตราช้าง ตารเสือ ตราโอเค PVC DOOR PROFILE, PVC PIPE & FITTING, Mould & DIE, PLASTIC PALLET,กระเบื้องโปร่งแสง, แผ่นปิดเชิงชาย, ฝาสุขภัณฑ์, พาเลท

PVC DOOR PROFILE, PVC PIPE & FITTING, Mould & DIE, PLASTIC PALLET manufacturer.

จำนวนสินค้า 3 รายการ

 • ชื่อสินค้า : ท่อฟ้า
 • รายละเอียด :

  For high pressure work and water supply system. Super rubber ring pipes have arctic blue colour and certified by Thai Industrial Standard (TIS 17 - 2532) Pipes with ? of 65-400 mm" (2 1/2" -16 -) for class 8.5 and 13.5 the standard length in 6 meters.  
  FEATURES OF "ELEPHANT" SRR PVC PIPES
  1. SRR pipe is manufactured with advanced technology conforming to Thai Industrial Standard TIS 17-2532 (Unplasticized PVC pipe for water supply). The extra thickness by 20-25% (tX) at the joint section of the pipe to ensure that the joint section can withstand the normal pressure.
  2. SRR pipe is designed with hip up rubber ring socket. The pipe edge is chamfered by 15 - and marked with inserting length position. The rubber groove has a large slope preventing the rubber from slipping during installation plus larger seal contact area to prevent leakage over long period.
  3. SRR pipe has leakage preventing property when it bent or misaligned due to weak soil foundation transformation of due to earthquake.
  4. method of joining SRR pipe is by inserting the pipe end into joint section end of the pipe with the rubber ring already inserted. This forces the rubber seal to fit tightly. At the same time, the reaction force will make the rubber ring firmly stick to the pipe wall. Installation of pipe connection is easier when using the "ELEPHANT" pipe lube.
   


 • ชื่อสินค้า : ข้อต่อท่อ
 • รายละเอียด :

  Elephant PVC pipes for electricity and phone cables are made from Polyvinyl Chloride and are yellow in color. They are manufactured in compliance with the Standard of the Ministry of Industry TIS.216-2524 which means you can be confident that all Elephant PVC pipes meet regulations and are suitable for all purposes. 
  Usage
  Our PVC pipes for electricity and phone cables are suitable for all purposes for both above ground and underground works. They come in a wide selection of sizes and quality to meet your specific requirements. 
  Features and Benefits
  Resistance to Pressure
  Elephant PVC pipes are made from PVC plastic and are tough and flexible. They can withstand heavy soil mass and ground shift which make them ideal for works involving underground pipes.
  Electrical Insulation
  Elephant PVC pipes do not conduct electricity in case there is electrical leakage. This makes them entirely safe for tasks requiring electrical wiring.
  Resistance to Acidity and Alkali
  Elephant PVC pipes are resistant to acids alkali, and sunlight thereby ensuring long lasting use.
  Smooth Inner Surface
  Manufactured using the most advanced technology, Elephant PVC pipes have smooth inner surface which makes them perfect for wiring jobs. Electricity and phonecables can be laced through our pipes without being damaged.
  Non-Flammable
  PVC is a non-flammable and can offer safe protection against fire.
  Convenient Installation
  PVC materials and parts come in a variety of sizes and shapes making them ideal for all purposes. They can be convenienty installed without using any heavy machinery or lever which reduces your installation costs.
   


 • ชื่อสินค้า : PVC DOOR
 • รายละเอียด :

   PVC DOOR PROFILE SYSTEM
  PVC Door Profile System is also one of the finest products by using European technology The Profile System is used for assembling as a PVC Door, to use in both dry and wet area especially for toilet. Our profiles are available in various colours such as lvory, Grey and Oak. 
  We have selected only proven technology and machines from Europe to ensure maximum quality and meet our customer's satisfaction. Our profile system provides many outstanding quality, for instance, weather proof, high impact strength.